© artwithmojo Copywrite, South Williamston, Nova Scotia

    Peaceful Bay

    Watercolour