© artwithmojo Copywrite, South Williamston, Nova Scotia

    Early December in Lunenburg

    Acrylic