© artwithmojo Copywrite, South Williamston, Nova Scotia

    Oxen

    Acrylic